1/3
Dodaci i sirovine za proizvodnju stočne hrane

U ovu grupu proizvoda spadaju svi proizvodi koji se koriste u proizvodnji stočne hrane, dodaci, aditivi i sirovine, također i neki drugi proizvodi koji se koriste u istoj industriji, odnosno na farmama, kao na primjer dezinficijensi, razni proizvodi za tretman voda na farmama i slični proizvodi. Svi ostali proizvodi na upit.