1/3
Sirovine i aditivi za proizvodnju stočne hrane

U ovu grupu proizvoda spadaju svi proizvodi koji se koriste u proizvodnji stočne hrane, kao dodaci, aditivi, sirovine, ali također i određeni drugi proizvodi koji se koriste ili se mogu koristiti i na farmama, kao npr. aditivi za pripremu silaža i sjenaža, razni tekući dodaci koji se dodaju kroz vodu za piće, razni dezinficijensi, sredstva za pranje, proizvodi za tretman voda na farmama i slični proizvodi. Svi ostali proizvodi su na upit.